+371 682 00 227
I-V: 9:00-16:00

KIDZONE.LV  interneta veikalu privātuma politika

Vispārīgā informācija
 

Šī politika attiecas uz visiem personas datiem, ko mums sniedzat un ko savācam un apstrādājam, Jums izmantojot  „KOTRYNA”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 50003582081, juridiskā adrese Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084, Latvija (turpmāk – Mēsvai  „KOTRYNA”), piederošās un uzturētās interneta mājaslapas www.kidzone.lv (turpmāk – KIDZONE.LV).

 „KOTRYNA” ciena Jūsu privātumu un sargā Jūsu personas datus, ko esat mums iesniedzis vai ko mēs esam savākuši tā, kā norādīts šajā privātuma politikā. Šajā privātuma politikā paskaidrots, kāpēc mēs vācam Jūsu personas datus un kā tos izmantojam.
 

Datu sniegšana
 

Pasūtījuma vai reģistrācijas formās Jums jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un patiesa informācija par sevi. Ja Jūs sniedzat neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt Jūsu reģistrāciju vai pasūtījumu un ierobežot Jūsu iespējas izmantot interneta veikalu. Ja Jūsu dati mainās, lūdzam nekavējoties atjaunināt tos.
 

Tiešais mārketings
 

Jūsu datus (e-pasta adrese un telefona numurs) tiešā mārketinga vajadzībām izmantojam un apstrādājam tikai ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta:

ievadot savus personas datus, abonējot jaunumus interneta mājaslapā www.kidzone.lv sadaļā „Jaunumi”;

Interneta mājaslapas www.kidzone.lv reģistrācijas formā atzīmējot, ka piekrītat saņemt tiešā mārketinga paziņojumus;

 „KOTRYNA” administrētajos veikalos pieejamajās anketās atzīmējot, ka piekrītat saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

Jebkurā gadījumā Jums vienmēr būs iespēja atteikties no jaunumiem, sekojot saitei vēstulē ar jaunumiem. Ja esat reģistrējies www.babycity.lv interneta mājaslapā, savus privātuma parametrus un piekrišanu tiešajam mārketingam varat pārvaldīt, pieslēdzoties savam kontam.

Tiešā mārketinga ziņu saturu veidos ONE FAMILY lojalitātes programmā iekļauto un  „KOTRYNA” administrēto veikalu tīklu „Baby City”, „Toy City”, „Toys Planet”, „Kidzone”, „Mothercare” paziņojumi.
 

Izvēles brīvība
 

Jūs pats izlemjat, kurus no saviem datiem atklāt. Ja izlemjat neatklāt savus datus, Jūs zaudējat iespēju izmantot jebkurus interneta mājaslapas www.babycity.lv resursus. Piemēram, lietotāji, kas izlems nepasūtīt bezmaksas jaunumus, nesaņems ekskluzīvus piedāvājumus, informāciju par dažādām akcijām un loterijām.
 

Pieprasījumu iesniegšana
 

Jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un ziņas teksts) pieprasījumu administrēšanas un atbilžu sniegšanas vajadzībām izmantojam un apstrādājam ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, Jums ievadot savus personas datus un ziņu interneta mājaslapā www.kidzone.lv sadaļā „Kādijautājumi? Vai sūdzības?”. Ja Jūs nesniegsiet šos personas datus,  „KOTRYNA” nevarēs atbildēt uz Jūsu pieprasījumu.
 

Reģistrācija
 

Jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimums, dzimšanas datums, fotoattēls, interesējošā informācija, bērnu vārdi, dzinums, dzimšanas datumi) KIDZONE.LV  konta administrēšanas vajadzībām izmantojam un apstrādājam ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, Jums ievadot savus personas datus interneta mājaslapā www.babycity.lv, reģistrējot savu kontu. Ja Jūs neaizpildīsiet obligātos reģistrācijas laukus,  „KOTRYNA” nevarēs izveidot Jums kontu.
 

Kandidātu personas dati
 

To kandidātu, kas atsūtījuši savu dzīves aprakstu tieši mums pa elektronisko pastu vai caur darba sludinājumu portāliem vai iesnieguši interneta mājaslapā www.kidzone.lv, personas datus (vārds un uzvārds, e-pasta adrese, CV, motivācijas vēstule, vakance un citi sniegtie dati) apstrādājam, lai varētu veikt kandidātu atlasi uz vakancēm. Šos kandidātu personas datus apstrādājam ar viņu piekrišanu. Kandidātu personas datus glabājam tik ilgi, kamēr notiek atlase uz konkrēto vakanci. Ilgāk dati tiek glabāti tikai tādā gadījumā, ja tiek saņemta kandidāta piekrišana.

Veicot atlasi uz vakancēm, mēs apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kas ir saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām iemaņām un lietišķajām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam sensitīvus kandidātu personas datus.
 

Datu glabāšanas termiņš
 

Visus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un glabājam ne ilgāk kā nepieciešams šajā politikā norādītajām vajadzībām.

Jūsu reģistrācijas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr Jums ir derīgs konts interneta mājaslapā www.kidzone.lv.

Jūsu pieprasījumu datus glabājam tik ilgi, kamēr tiek izskatīts iesniegtais jautājums un 3 gadus pēc konsultācijas sniegšanas.

Kad beidzies atlases periods konkrētai  „KOTRYNA” vakancei, mēs dzēšam kandidātu iesūtītos CV un citus datus, ja vien neesam saņēmuši kandidāta piekrišanu viņa personas datu apstrādei ilgāk, lai varētu piedāvāt jaunas vakances. Tādā gadījumā kandidāta personas datus glabājam līdz 1 gadam no šādu datu saņemšanas brīža.
 

Datu nodošana
 

Jūsu personas datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas sniedz Jūsu pasūtīto preču vai pakalpojumu KIDZONE.LV interneta veikalos piegādi, nodrošināšanu vai citus ar Jūsu pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītus pakalpojumus. Jūsu personas datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums administrēt KIDZONE.LV  interneta veikalus un glabāt tajos esošos datus, kā arī tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Šādas personas var būt datubāzu programmatūras nodrošinātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākaņdatošanas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Jūsu personas dati var tikt sniegti arī likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piem., Latvijas Republikā strādājošajām tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībsargājošajām iestādēm, Valsts nodokļu inspekcijai un citām trešajām personām, kam ir likumīgas intereses.
 

Informācija par nepilngadīgajiem
 

Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem iemācīt saviem bērniem savus personas datus internetā izmantot uzmanīgi un atbildīgi. Nepilngadīgajiem nevajadzētu sniegt savus personas datus mājaslapās bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Izmantot e-veikala pakalpojumus var visas rīcībspējīgas fiziskās personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem; nepilngadīgie no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku, adoptētāju vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar sevis nopelnīto vai stipendiju; visu norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.
 

Saites uz citām interneta lapām
 

Šie privātuma nosacījumi attiecas uz interneta mājaslapu KIDZONE.LV. Sākuma lapā var būt norādes uz tīmekļa vietnēm, uz kurām šie privātuma nosacījumi neattiecas. Izejot no mūsu mājaslapas, iepazīstieties ar citu tīmekļa vietņu privātuma nosacījumiem, kurām varētu tikt lietota Jūsu personiskā informācija.
 

Sīkdatnes
 

KIDZONE.LV  jūsu datorā var ierakstīt sīkdatnes (angl. cookies). Sīkdatne – maza datu kopa, kas tiek izmantota, lai vāktu noteiktu informāciju par jūsu datoru. Piemēram, vai bieži apmeklējat mūsu mājaslapu, ko darāt, kad esat ienācis tajā. Datu kopās nav personiskas informācijas, bet, ja sniedzat šādu informāciju mums, piemēram, reģistrējoties mūsu mājaslapā, var būt norāde uz informāciju, kas atrodas datu kopā. Jūs varat atļaut ierakstīt sīkdatnes vai attiekties no tām. Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, bet varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu, pirms tās tiek ierakstītas. Izlasiet sava pārlūka instrukcijas vai uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Ja izvēlēsieties nepieņemt sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet izmantot šīs vai citas mājaslapas interaktīvās īpašības.
 

Datu aizsardzība
 

Mēs datu apstrādei piemērojam drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā personas datu aizsardzības regulā.

 „KOTRYNA” izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu visu apstrādājamo datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām pārējās nelikumīgajām apstrādes formām.
 

Jūsu tiesības
 

Jums ir šādas ar personas datiem saistītas tiesības:
 

prasīt, lai  „KOTRYNA” ļautu iepazīties ar datiem un labotu vai dzēstu tos, vai ierobežotu datu apstrādi;

tiesības nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti;

tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

tiesības atsaukt piekrišanu;

tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.
 

Jūs varat izmantot šīs savas tiesības, pieslēdzoties savam kontam vai vēršoties pie  „KOTRYNA” pa elektroniskā pasta adresi [email protected] vai ar ierakstītu vēstuli uz adresi Ieriķu iela 3, korpuss C2, 204. telpa, LV-1084 Rīga.
 

Spēkā esamība un grozījumi
 

Šī privātuma politika ir spēkā no 2021-09-01. Ja grozīsim šo privātuma politiku, publicēsim tās atjaunināto versiju KIDZONE.LV interneta veikalu interneta mājaslapās www.kidzone.lv.  Privātuma politikas grozījumi un / vai papildinājumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti KIDZONE.LV interneta veikalu interneta mājaslapās.

Ja Jums rodas jautājumi par šīs politikas noteikumiem, laipni lūdzam sazināties ar mums pa šīs politikas 14.2. punktā norādītajām elektroniskā pasta adresēm vai ar ierakstītu vēstuli uz pasta adresēm.